Grön vätgas i Alby

Grön vätgas som hjärta i innovativ industriell symbios.

Grön vätgas som hjärta i unik industriell symbios

installerad
0MW
EFFEKT
upp till
0
ton VÄTGAS / ÅR
Byggstart
0
driftstart
0

Grön vätgas

RES, en ledande aktör inom utveckling av förnybar energi och energilagring, utvecklar en av Sveriges största anläggningar för grön vätgas. En anläggning som markerar startskottet för innovativ och hållbar industriell symbios i Alby i Ånge kommun.
LÄS MER

Detta händer nu i projektet

Tillståndsansökan för en vätgasanläggning i Alby lämnades in i maj och vi inväntar besked från domstolen. Under tiden fokuserar vi våra resurser på planering som berör vätgasanläggningens drift, produktion och distribution. Innan vi har ett domstolsbeslut som ger oss tillstånd för verksamheten kan vi inte påbörja några större åtgärder på området.

grön vätgasanläggning som hjärta

Startskottet för hållbar industriell symbios

Vätgasanläggning i Alby

Världen över sker en mängd arbeten och utvecklingar för att möjliggöra energiomställningen och kunna möta de globala målen. I Norrland pågår nu många innovativa projekt som inte bara markerar Norrlands plats som ledande i området utan befäster även Sveriges position i framkant. ​

I det här innovativa landskapet pågår just nu planeringen av en av Sveriges största anläggningar för grön vätgas. En anläggning som blir hjärtat i ett unikt industrikluster som ska växa fram i Alby. På plats skapas ett ekosystem där olika industrier verkar tillsammans och hjälper varandra. Systemet bidrar till klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet, såväl nationellt som lokalt.

Ett bra exempel är avsiktsförklaringen med BigAkwa. Dess fiskodling kan använda biprodukter från vätgasframställningen; syre för syresättning och värme för uppvärmning av vattnet. Fisken växer snabbare i en kontrollerad miljö och avfall från fiskodlingen kan användas som gödning i växthus eller till gödselproduktion.

power for

Visionen är en hållbar industriell symbios där etableringar kan ha nytta av varandra, där någons restprodukt är en annans råvara.
Detta är ett nytt, innovativt system som möter det ökade energibehovet och tillför värde på samma plats som där energin skapas.
Genom vätgasanläggningen sätts Sverige på kartan som ett föregångsland – med Ånge i spetsen.
RES arbetar för att leverera grön vätgas till industrin och tillsammans med Ånge kommun möjliggör man en industriell symbios.

LÄS MER
innovativt industriellt ekosystem

Svensk historia skrivs i Ånge kommun

LÄS MER om området